Regler for 'Bogen kommer'

→ Ordningen er for borgere i Middelfart kommune, som ikke er i stand til at komme på biblioteket. 

→ En låner kan være inaktiv i op til et halvt år, før de slettes af ordningen. 

→ Materialerne bringes ud af bibliotekets bud en gang om måneden. Buddet tager forrige måneds materialer med tilbage, når den nye forsyning afleveres. Datoerne fremgår af en udleveret liste over årets kørselsdage. 

→ Ordningen indebærer, at biblioteket registrerer, hvilke materialer den enkelte borger har haft lånt. Biblioteket opbevarer disse oplysninger, så længe ordningen varer, for at undgå at levere den samme titel flere gange. 
 
→ Materialer, der ødelægges eller bortkommer, skal erstattes.